Ako systém funguje

Zmyslom tejto stránky je zefektívniť finančné prostriedky pre súkromný ale aj pre verejný sektor. Zadávateľ zadá zákazku s cieľom zefektívnenia výslednej ceny samozrejme pri dodržaní výrobných postupov aby nedošlo zníženú kvality výsledku. Zadá požadované atribúty na dodávateľa napr.: výpis z obch. registra, počet zamestnancov, certifikáty, zrealizované zákazky atď.(je to len na zadávateľovi čo požaduje od dodávateľa). Zadávateľ si určuje čas kedy sa ma dopyt ukončiť. Úlohou našej stránky je osloviť potenciálnych záujemcov o zákazku. Po uplynutí času na nulovú hodnotu sa zverejnia všetky cenové ponuky. Výsledok dostanú všetky zúčastnené strany emailom. Pokiaľ čas nenadobudne nulovej hodnoty tak nemá k cenám prístup ani správca stránky.

DOPYTUJÚCI:

 1. Zaregistrujte sa (stačí mail a heslo)
 2. Kliknite na Vytvoriť nový dopyt - obchodnú súťaž (Prvý krok)
 3. Vypíšte Krátky popis (Jednoducho a výstižné čo chcete dopytovať)
 4. Rozšírený popis (Obsiahlejšia forma dopytu) – nepovinné
 5. Načítať informácie firme (Ak nie je vytvorená tak kliknúť na Moje firmy a vytvoriť firmu)
 6. Typ dopytu (Vybrať čo sa typovo najviac hodí)
 7. Vybrať kraj a okres
 8. Čas začatia a čas ukončenia
 9. Pokračovať
 10. Vybrať doplnkové parametre dopytu (Krok 2) napr.: výpis z obch. registra, počet zamestnancov, certifikáty, zrealizované zákazky atď.(je to len na dopytujúcom čo požaduje od dodávateľa). Kliknite na Pridať (zadávajte po jednom)
 11. Pokračovať
 12. Zadajte (Krok 3) (Fotky, projektovú dokumentáciu atď.) Kliknutím na Pridať
 13. Kliknite na Uložiť a ukončiť Dopyt bude na hlavnej stránke zobrazený až po schválení administrátorom. (v prípade poplatku podľa aktuálneho cenníka až po jeho uhradení.)

DODÁVATEĽ:

 1. Zaregistrujte sa (stačí mail a heslo)
 2. Kliknite na Všetky dopyty – obchodné súťaže
 3. Vyberte si Dopyt a kliknite na Zobraziť
 4. Kliknite na Odpovedať
 5. Popis (Výstižne a jednoducho zadajte)
 6. Načítajte si firmu ak nemáte vytvorenú tak choďte do Moje firmy a vytvorte
 7. Zadajte cenu s DPH za ktorú ste schopný zrealizovať dopyt (obchodnú súťaž)
 8. Pokračovať
 9. Zadajte požadované atribúty ktoré vyžaduje dopytujúci
 10. Pokračovať
 11. Pridajte súbor ak vyžaduje dopytujúci (Napr. ofotený certifikát, k výrobku, foto zrealizovaných zákaziek atď.)
 12. Uložiť a ukončiť